Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności:

Administrator - Dawid Derlatka

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, w szczególności przez powołanie się na identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://zagranicznedvd.pl

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jego usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU / SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres IP czy inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Użytkowników (nie posiadających konta w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
   2. w celu obsługi zamówień dokonywanych w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. w celu obsługi zwrotów i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   4. w celach analitycznych i statystycznych - analiza aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   5. w celu dochodzenia praw i roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak też ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   6. w celach marketingowych (tylko za pośrednictwem Newslettera) - informowanie o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep (jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę).
  2. Osoby, które założą konto w Sklepie podają dane niezbędne do utworzenia konta i obsługi zamówień, bez których obsługa konta i zamówień nie byłaby możliwa. Użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane osobowe mogą być w każdym momencie usunięte lub Użytkownik może cofnąć zgody.
  3. Złożenie zamówienia (dokonanie zakupu) w Sklepie przez Użytkownika wiąże się z koniecznością podania danych osobowych i ich przetwarzaniem przez Administratora w celu obsługi zamówienia. Niepodanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) wiąże się z brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  4. Podanie w Sklepie jakichkolwiek danych osobowych innych osób (takich jak np.: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail), może odbywać się tylko pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 2. KONTAKT ZE SKLEPEM

  1. Możliwość skontaktowania się ze Sklepem jest zapewniona poprzez elektroniczny formularz kontaktowy, poprzez adres mailowy oraz telefonicznie.

   Kontakt przez formularz, kontakt mailowy lub telefoniczny wymaga podania danych osobowych niezbędnych do odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Podanie dodatkowych danych może ułatwić kontakt lub odpowiedź na pytanie, ale jest dobrowolne.

  2. Dane osobowe wykorzystywane są:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych - analiza aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora podczas realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane lub anonimizowane.
 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. uzyskania od Administratora informacji, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej jego dane osobowe są przetwarzane;
   2. otrzymania od Administratora kopii swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Sklep;
   3. poprawiania zaistniałych błędów dotyczących swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizacji;
   4. żądania usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie są one niezbędne do realizowania zamówienia przez Sklep, gdy zamówienie zostało zrealizowane, a zobowiązania prawne wygasły;
   5. nie wyrażenia lub cofnięcia w każdym momencie zgody przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub analitycznych, bez konieczności uzasadnienia;
   6. zgłoszenia żądania przeniesienia danych posiadanych przez Administratora w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, innemu podmiotowi, o ile jest to możliwe ze względu na warunki techniczne po stronie Administratora oraz innego podmiotu;
   7. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

  1. Dane osobowe są przekazywane jedynie podmiotom zajmującym się wysyłką zamówionego towaru (firmy kurierskie, pocztowe, spedycyjne) w zakresie niezbędnym do wykonania dostawy, bankom i operatorom obsługującym płatności oraz podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.
  2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
  3. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez właściwy organ lub osoby trzecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu uniknięcia bezprawnego przetwarzania danych osobowych Użytkowników czy ich utraty, zniszczenia, uszkodzenia.
  2. Administrator posiada w Sklepie certyfikat SSL (Secure Socket Layer), zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie, itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić
  3. Administrator posiada także porozumienia z podmiotami współpracującymi (firmy pocztowe, kurierskie, księgowe) w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. DANE KONTAKTOWE

  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Sklepu, mailowo lub przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie.

 8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Sklep na bieżąco będzie dostosowywał Politykę Prywatności do obowiązujących przepisów i informował o tym Użytkowników.

Cookies:

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów (w szczególności dla potrzeb Google Analytics w celu przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl). Natomiast narzędzia do blokowania Google Analytics znajdziecie Państwo pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

W sklepie zawsze taniej :)

Od teraz kupon rabatowy "zagraniczneDVD.pl" to 10% zniżki na cały asortyment! A także przesyłka "Orlen Paczka" GRATIS!

 

Istniejemy już 11 lat!

Naszą wiarygodność potwierdzają komentarze:

Kontakt
Zadzwoń: 724 78 88 60 (Pn.-Pt. 9-18)
Napisz:sklep@zagraniczneDVD.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Wysyłamy
Orlen Paczka
Paczkomaty InPost
Poczta Polska
Kurier DHL
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.