Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego zagraniczneDVD.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego zagraniczneDVD.pl prowadzonego przez Firmę, w tym warunki świadczenia na rzecz Nabywcy usług drogą elektroniczną oraz zasady nabywania Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również drogą mailową.
 2. Nabywca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz dobrych obyczajów.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej zagraniczneDVD.pl w zakładce FIRMA -> Regulamin sklepu, gdzie Nabywca może się z nim zapoznać oraz pobrać.

§2

Definicje

 1. Firma - Dawid Derlatka, ul. Olchowa 57/2, 05-500 Józefosław, NIP: 6642006237, REGON: 260454136.
 2. Nabywca - Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystający ze Sklepu w celu nabycia Produktu.
 3. Konsument - Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący z Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 4. Przedsiębiorca JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) - Nabywca będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 5. Produkty – rzeczy ruchome, których Nabywca może dokonać zakupu poprzez Sklep.
 6. Sklep – serwis internetowy działający w domenie zagraniczneDVD.pl wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzony przez Firmę.
 7. Użytkownik – Nabywca zarejestrowany lub niezarejestrowany w sklepie zagraniczneDVD.pl.
 8. Umowa - zawierana pomiędzy Nabywcą, a Firmą umowa sprzedaży Produktu, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827/2014).

§3

Prawa i obowiązki Nabywcy

 1. Do korzystania ze swojego konta w Sklepie ma prawo jedynie osoba, której dane osobowe zostały użyte w procesie rejestracji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym zarejestrowany Użytkownik udostępnił swoje Konto.
 2. Użytkownik/Nabywca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania jak również do żądania ich usunięcia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje Nabywców, zarówno zarejestrowanych jak i tych, którzy nie założyli konta w Sklepie, a dokonali zamówienia w sklepie internetowym zagraniczneDVD.pl.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Sklepie, a co się z tym wiąże, poprzez wyrażenie zgody na związane z tym warunki i akceptację Regulaminu. Użytkownik, może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta należy zgłosić takie żądanie administratorowi Sklepu, który jest zobowiązany do likwidacji konta w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotowego żądania.
 6. Nabywca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość Sklepu zagraniczneDVD.pl, jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

§4

Prawa i obowiązki Sklepu

 1. Sklep ma prawo odmówić rejestracji Nabywcy, przyjęcia zamówienia, bądź też usunąć konto Użytkownika, zwłaszcza w przypadkach, gdy:

  - poda on nieprawdziwe dane,

  - dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

  - dopuści się zachowań niezgodnych z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży produktu(ów) w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W razie wycofania artykułu po złożeniu zamówienia przez Nabywcę, Sklep w miarę możliwości będzie starał się zrealizować zamówienie w pełni, bądź niezwłocznie poinformuje o niedostępności zamówionego artykułu.
 3. Firma Dawid Derlatka oraz prowadzony przez niego sklep zagraniczneDVD.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 4. Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Nabywcy zgód.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności w każdym momencie, bez podania przyczyny.

§5

Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep umożliwia nabywanie Produktów przez stronę zagraniczneDVD.pl.
 2. Zdjęcia i wizerunki Produktów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego wyrobów.
 3. Wszelkie informacje nt. produktów zamieszczonych w Sklepie, takie jak opisy, parametry, ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Brak zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od momentu złożenia powoduje jego anulowanie - chyba, że Nabywca skontaktuje się ze Sklepem w sprawie terminu zapłaty za zamówienie.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w sklepie zagraniczneDVD.pl jest adres wskazany przez Nabywcę podczas składania zamówienia - chyba, że Nabywca wybrał inny punkt odbioru osobistego, wtedy miejscem spełnienia świadczenia jest ten punkt (automat paczkowy, punkt odbioru paczek lub siedziba Firmy).
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane będą następnego dnia roboczego.
 7. Zamówienie jest realizowane w możliwie najkrótszym czasie - uzależnionym od dostępności widniejącej w karcie każdego Produktu.
 8. Jeżeli Nabywca wybrał formę płatności „z góry” (przelew na konto, płatności on-line przez Cashbill), termin realizacji zamówienia liczy się od momentu wpływu przedpłaty na konto bankowe lub konto płatności internetowych.
 9. Dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez wysyłkę paczki pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub mailem (Sklep nie weryfikuje poprawności adresów). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.
 10. Termin otrzymania przez Nabywcę przesyłki z zamówieniem liczony jest jako suma czasu realizacji zamówienia przez Sklep (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy.

§6

Ceny i płatności

 1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
 2. Nabywca składając zamówienie akceptuje cenę Produktów.
 3. Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszty transportu określone są na stronie Sklepu w zakładce POMOC -> Dostawa i płatność.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w każdym momencie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych Produktów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów bądź na określony czas) w ramach ich wyprzedaży lub promocji.
 6. Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą - chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
 7. Zarejestrowany użytkownik może skorzystać z kuponu rabatowego otrzymanego od Sklepu, który należy wpisać w odpowiednim polu w Koszyku podczas składania zamówienia.
 8. Kupony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego zarejestrowany użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Kuponu rabatowe nie łączą się, nie podlegają również wymianie na gotówkę. Po upływie daty ważności kuponu rabatowego, skorzystanie z kuponu rabatowego jest niemożliwe.
 9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Nabywcy. Aby otrzymać fakturę VAT Nabywca zaznacza odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz podaje dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 10. Nabywca może wybrać jedną z następujących form płatności:

  - przelew tradycyjny – Nabywca dokonuje zapłaty za zamówienie (przedpłaty) poprzez bezpośrednią wpłatę na konto bankowe Sklepu: 33 1560 0013 2019 0789 6000 0001

  - płatność przez Cashbill – Nabywca dokonuje zapłaty poprzez płatności on-line, za pośrednictwem serwisu Cashbill prowadzonego przez firmę CashBill S.A. zarejestrowaną w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000323297. NIP: 629-241-08-01, Regon: 241048572, Numer w UKNF: IP10/2013.

§ 7

Koszt i rodzaje przesyłek

 1. Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany w formularzu zamówienia (Sklep nie weryfikuje poprawności adresów), bądź adres wynikający z korespondencji mailowej.
 2. Wysyłka zakupionych Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost, firmy Orlen Paczka oraz firmy kurierskiej DHL, UPS, bądź innej.
 3. Zestawienie poszczególnych rodzajów dostawy oferowanych przez Sklep, wraz z ich kosztami, znajduje się na stronie zagraniczneDVD.pl w zakładce POMOC -> Dostawa i płatność oraz w opisie każdego produktu.
 4. W przypadku artykułów będących na stanie w magazynie wysyłka następuje zazwyczaj w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty. Jeżeli termin realizacji się wydłuża, Nabywca jest informowany o tym na bieżąco. W przypadku Produktów w danej chwili niedostępnych lub na zamówienie, Nabywca informowany jest o czasie realizacji indywidualnie - mailowo bądź telefonicznie.
 5. W przypadku, gdy Nabywca nie otrzyma przesyłki nadanej kurierem w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania, powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep. Jeżeli Nabywca bezpodstawnie odmówi odebrania pełnowartościowej przesyłki, wraca ona do Sklepu, natomiast Nabywca zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.
 6. W przypadku, gdy Nabywca nie otrzyma przesyłki nadanej Pocztą Polską w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania, powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep. Jeżeli Nabywca bezpodstawnie odmówi odebrania pełnowartościowej przesyłki, wraca ona do Sklepu, natomiast Nabywca zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.
 7. W przypadku bezzasadnego odesłania przesyłki do Sklepu lub nieodebrania przesyłki w terminie i powrocie przesyłki do Sklepu, Nabywcy zostanie ponownie wysłany towar, lecz dopiero po opłaceniu przez Nabywcy kosztów ponownej wysyłki.
 8. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, z uwzględnieniem wagi, wymiarów i kraju, do którego przesyłka ma być wysłana. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt mailowy.

§ 8

Zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument/Przedsiębiorca JDG kupujący towar na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego) może odstąpić od umowy (zwrócić towar) bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru.
 2. O zamiarze dokonania zwrotu towaru należy poinformować Sklep za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie zagraniczneDVD.pl w zakładce POMOC -> Formularz zwrotu.
 3. Zwrotowi podlega tylko kompletny towar, nieposiadający śladów użytkowania, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta (w przypadku nagrań audiowizualnych z nienaruszoną folią ochronną).
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku sklepu zagraniczneDVD.pl zwrotowi nie podlegają wszystkie nagrania dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne sprzedawane na nośnikach DVD/Blu-ray/CD/Winyl, z których folia ochronna została zdjęta.
 5. Razem ze zwracanym towarem należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeżeli wcześniej nie zostało ono przesłane za pośrednictwem formularza lub drogą mailową). Nabywca może napisać oświadczenie własnoręcznie na kartce, korzystając z ogólnie dostępnego na stronach www wzoru bądź za pomocą formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „POMOC”.
 6. Zwracany towar należy wysłać na adres: Dawid Derlatka, ul. Olchowa 57/2, 05-500 Józefosław.
 7. Zwrot dokonanej płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwróconego towaru (nie dłużej niż w terminie 14 dni), na konto bankowe wskazane przez Nabywcę.
 8. Zgodnie z art. 32 ust 1, art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), zwracana kwota obejmuje koszt towaru oraz koszt przesyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie (Sklep jest zobowiązany do zwrotu najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany przez Nabywcę w momencie składania zamówienia).
 9. Koszt odesłania towaru do Sklepu w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Nabywca.
 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych „za pobraniem”. Zwrot wszelkich kosztów następuje po otrzymaniu i sprawdzeniu przez Sklep zwróconego towaru.
 11. W przypadku rezygnacji z zakupu (odstąpienia od umowy) przed wysłaniem towaru przez Sklep, wpłata zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych) po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub poprzez zwrot płatności w systemie Cashbill.
 12. W przypadku zwrotu towaru przez Nabywcę osobiście, w siedzibie firmy, wpłata zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), na konto bankowe wskazane przez Nabywcę w odstąpieniu od umowy przesłanym mailowo lub pisemnie.

§ 9

Reklamacje i gwarancja

 1. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony towar w ciągu 2 lat od jego wydania (dostarczenia do Nabywcy).
 2. Nabywca sam decyduje o wyborze podstawy prawnej reklamacji (rękojmi lub gwarancji).
 3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta).
 4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 5. Reklamowany towar należy wysyłać na adres: Dawid Derlatka, ul. Olchowa 57/2, 05-500 Józefosław. Jednocześnie, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Sklepowi formularz reklamacyjny (wysłany elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie zagraniczneDVD.pl w zakładce „POMOC” lub napisany odręcznie zgodnie ze wzorem w formularzu elektronicznym i wysłany mailowo lub wraz z towarem).
 6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę i numer złożonego zamówienia, przedmiot reklamacji, wskazanie żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Czas rozpatrywania reklamacji przez Sklep wynosi do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy, uznaje się ją za uzasadnioną.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad, a w razie braku możliwości wymiany lub naprawy reklamowanego towaru Nabywcy zostanie zwrócona płatność na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 9. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Nabywcę drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 10. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na stronach: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 oraz http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§10

Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Dawid Derlatka, ul. Olchowa 57/2, 05-500 Józefosław, NIP: 6642006237, REGON: 260454136.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies sklepu (w zakładce FIRMA -> Polityka Prywatności i Cookies).

§ 11

Newsletter

 1. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (Newsletter) w formularzu rejestracyjnym/zamówienia lub wpisując swój adres mailowy w zakładce „NEWSLETTER” na stronie internetowej Sklepu, potwierdzając przez naciśnięcie „+” oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Nabywca w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na dole wiadomości Newsletter wysyłanej do Nabywcy lub wpisując swój adres mailowy w zakładce „NEWSLETTER” na stronie Sklepu potwierdzając przez naciśnięcie „-„, a także odznaczenie opcji Newsletter w danych konta po zalogowaniu do Sklepu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 4. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług sklep internetowy zagraniczneDVD.pl korzysta z informacji zapisywanych i odczytywanych na urządzeniach Nabywcy (tzw. plików cookies). Nabywca może w dowolnym momencie ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki  internetowej  lub  za  pomocą konfiguracji usługi. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce FIRMA -> Polityka Prywatności i Cookies.
 5. W przypadku zmiany regulaminu sklepu, zmiany obowiązują od momentu umieszczenia regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Użytkownicy zarejestrowani przed wprowadzeniem zmian w regulaminie muszą przyjąć i stosować nowe zapisy regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia ich o zmianie regulaminu. Powiadomienie o zmianie regulaminu wysyłane jest do wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą elektroniczną, na adres wskazany przez użytkownika przy rejestracji.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 roku (ostatnia zmiana 25.08.2022 roku).

W sklepie zawsze taniej :)

Od teraz kupon rabatowy "zagraniczneDVD.pl" to 10% zniżki na cały asortyment! A także przesyłka "Orlen Paczka" GRATIS!

 

Istniejemy już 12 lat!

Naszą wiarygodność potwierdzają komentarze:

Kontakt
Zadzwoń: 724 78 88 60 (Pn.-Pt. 9-18)
Napisz:sklep@zagraniczneDVD.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Wysyłamy
Orlen Paczka
Paczkomaty InPost
Poczta Polska
Kurier DHL